90 (212) 210 10 10

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Firdevs Betül TUNCELLİ

Dekan

Prof. Dr. Berna TARIM

Üye

Prof. Dr. Fehmi Raif ERİŞEN

Üye

Prof. Dr. Zeynep Birsu ÇİNÇİN

Üye

Doç. Dr. Emrah İPEK

Üye

Doç. Dr. Hakan PEKER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Burçin KARATAŞLI         

Üye

Elin KARADAĞ YAVUZ

Raportör 

Apply Nişantaşı